تاریخچه سگ ها

سگ نوع اهلی گرگ خاکستری است اما سررسید و محل دقیق اهلی شدن آن مشخص نیست. آخرین رسیدگی ژنتیکی در سال ۲۰۱۴ نشان دیتا که تبار سگ‌ها ۲۷ تا ۴۰ هزار سنه قبل از گرگ خاکستری متمایز شده‌است ولی اهلی شدن آن‌ها در آن سررسید رخداد نیفتاده است چون هیچ‌یک از جمعیت‌های کنونی گرگ خاکستری جد سر راست سگ‌ها نیستند. این به معنی آن است که دودمان سگ‌ها به جمعیتی از گرگ‌ها می‌رسد که دودمان نوع وحشی آن‌ها الان منقرض شده‌است.. موعد نخست اهلی شدن سگ نزدیک ۱۱ الی ۱۶ هزار سال پیش بوده که قبل از شروع دوران کشاورزی و دامپروری است و این نتیجه با مدارک باستان‌شناسی که پرتو می‌دهد اهلی شدن سگ‌ها در جوامع شکارچی-گردآورنده اتمام شده مطابقت دارد. البته فسیل‌هایی از سگ‌سانان مانند به سگ به قدمت ۳۳ هزار سنه در سیبری پیدا شده اما مشخص نیست آیا این فسیل‌ها اجداد سگ‌های امروزین هستند یا نشان‌دهنده تلاش‌های ناموفقی برای اهلی‌سازی یا گرگ‌هایی هستند که شباهت ساختاری به سگ‌های معاصر داشته‌اند. محل جغرافیایی اجداد سگ‌های نوین هم نامشخص است. مدارک متفاوتی از جنوب شرق آسیا، خاورمیانه و اروپا حمایت می‌کند.

بررسی فسیل‌های باقی‌مانده از سگ‌های باستانی و بررسی دگرگونی ها ژنتیکی آن‌ها پرتو می‌دهد که سگ‌ها نزدیک هفده تا بیست و چهار هزار سنه پیش از لحاظ ژنتیکی به دو شاخه شرقی و غربی دسته شدند. سگ‌های شاخه شرقی در نقاط مختلف مشرق بعید و سگ‌های شاخه غربی در بقیه آسیا، اروپا و آفریقا ساکن شدند.

سگ‌های اهلی همانند سایر خویشاوندان سگ‌سان خویش مانند روباه، شغال، گرگ و دینگو متعلق به راستهٔ گوشتخواران‌اند. نخستین اعضای خانوادهٔ سگ‌سانان حدود ۲۵ میلیون سنه قبل به شمال آمریکا رفتند. روباه‌ها از این گروه مشتق شدند.

اما سگ اصلاً از گرگ‌های وحشی سرچشمه می‌گیرد که به تدریج بدست انسان در تقرب مغولستان یا نپال رام شده و توسط گروه‌های ماهیگیر به پیشه گرفته شدند.