قیمت واکسن سگ

صاحب سگ ها همیشه این سعال از ما دارن هزینه و قیمت واکسن سگ ها چقدر است باید بگیم قیمت واکسن سگ ها متاسفانه  موارد مشابه دیگر در شهرها و حتی منطقه های شهر بین کلینیک ها و دامپذشکی های مختلف قیمت مختلف می باشد اما بعد از برسی های میدانی طی آخرین قیمت در سال 1397 هزینه واکسن سگ ها و گربه ها به صورت ذیل می باشد:

                                                  لطفا برای دریافت راهنمایی به واحد پشتیبانی سایت پیام ارسال فرمایید

قیمت واکسن سگ ها و گربه ها

واکسن 7 گانه : ** هزار تومان

واکسن هاری : ** هزار تومان 

قیمت واکسن سگ ها جمعا در کلینیک ها و دامپزشکی ها مختلف از** هزار تومان الی ** هزار تومان متفاوت می باشد


دوستان فراموش نکنید واکسن سگ ها هر سال یک بار تزریق می شود اما در سگ های توله 16 هفته ای قبل از یک سالگی مجدد باید یاداوری شود به صورت ساده تر سگ های توله که برای اولین باز تزریق واکسن دارن مجدد 6 ماه بعد واکسن یاداوری می شود

که شما می تونید جهت اطلاعات بیشتر در خصوص زمان واکس و اطلاعات کلی واکسن های سگ ها به آموزش زمان واکسیناسیون سگ و گربه مراجع بفرمایید.