تربیت سگ ژرمن برای نگهبانی
تربیت ژرمن شپرد ها برای محافظت از صاحبشون وقتی یه غریبه به اون حمله میکنه، بایسته نیست چون سگ ژرمن شپرد به صورت غریزی این پیشه رو سپریدن میده.

ولی تربیت سگ ژرمن شپرد برای نگهبانی، اهمیت زیادی داره زیرا بیشتر سگ ها اگر تعلیم سگ نگهبان رو نبینن ، خطرناک میشن و ممکنه مشکلاتی رو برای شما به وجود بیارن.
اشتباهی رایج در پرورش سگ محافظ وحشی
بسیاری از افراد انگاشت میکنن اگر سگ رو با خشونت تعلیم بدن، اون سگ نگهبان خوبی میشه.

تربیت سگ نگهبان با خشونت نه تنها از اون سگ یه نگهبان هوشیار نمیسازه بلکه مایه به وجود آمدن ۲ تا دشوار اصلی میشه:

سگ ها به چهره غریزی با کسانی که با اون ها به خشونت رفتار میکنن نه تنها وفادار نمیمونن بلکه از اون به راستی حساب نمیبرن و به دستوراتش گوش نمیدن.
سگ حراست که با خشونت رویت تربیت شده و ابایی از نشون دادن خشونت نداره ممکنه به هر انگیزه به اولین انسانی که از نظر اون سگ غیر قابل اعتماد اومد تاختن کنه و آفت جدی وارد کنه. حتی اگر اون انسان سارق یا متجاوز نباشه.
اگر سگ شما به هر دلیل به انسانی گزند وارد کنه تمام مسئولیت اون به گردن شما هست.

کدام سگ ژرمن شپرد برای تعلیم نگهبانی پسندیده تره؟ (ویژگی های سگ نگهبان)
سگ ژرمن شپرد نگهبان باید چند ویژگی داشته باشه الی تربیت سگ برای نگهبانی انجام امکان پذیر باشه:
نباید ترسو باشد
نباید غیر قابل کنترل باشد
سگ باید با صاحب و افرادی که بدست صاحب بهش شناسایی میشن برخوردی دوستانه داشته باشد
سگ در شرایط مختلف رفتاری باثبات و قابل پیش بینی داشته باشد
سگ نگهبان باید از تولگی برای اجتماعی بودن آموزش های لازم را دیده باشد.
سگ ژرمن شپردی که همه این خاصیت ها رو داشته باشه میتونه مراحل تربیت سگ نگهبان ژرمن رو طی کنه و با تعلیم صحیح به یک سگ ژرمن نگهبان مطمئن تبدیل بشه.