آموزش زمان واکسیناسیون  سگ و گربه

بسته به هر منطقه جغرافیایی و بنابه مرض های شایع در ان ناحیه برنامه واکسیناسیون نیز فرق میکند .دو گونه واکسن از لحاظ اهمیت وجود دارد :

الف- واکسن های الزامی (که به انها واکسن های هسته یا اصلی نیز میگویند):این واکسنها در تمام گیتی با یک برنامه و یکسان تزریق میشوند.واکسن های اصلی سگ دربرگیرنده :1-دیستمپر 2-هپاتیت 3-پاراانفولانزا 4-پاروویروس 5-هاری هستند.
 واکسنهای الزامی در گربه شامل 1-کلسی ویروس 2- هرپس ویروس 3- پان لوکوپنی 4-هاری میباشند.همچنان که از اسمشان پیداست تزریق واکسن های اصلی برای تمام سگ ها وگربه ها الزامی است .

ب- واکسنهای اختیاری(که به انها غیر هسته یا غیر اصلی نیز میگویند) :یعنی این واکسنها بنا بر صلاحدید دامپزشک بر بنیاد مرض های شایع ان منطقه تزریق میشوند. مثل لپتوسپیروز در سگ یا FeLV-FIV در گربه.

در قسمت نخست به واکسیناسیون سگ ودر تقدیر بعدی به واکسیناسون گربه میپردازیم.

واکسیناسیون سگ:

حال بپردازیم به زمان تزریق ها در سگ.برای اینکه شغل اسان تر شود سگها میبایست به دو گروه سنی دسته شوند .

1-سگهایی که وقتی به دامپزشک اورده میشوند کمتر از 16 هفته (4ماه)سن دارند.

2-سگهایی که وقتی به دامپزشک آورده میشوند بیشتر از 16 هفته سن دارند.

برنامه واکسیناسیون  این دو گروه با هم متفاوت است.واکسن هاری خود بحث جدایی دارد که در اخر به ان میپردازیم.

    اگر شما سگی دارید که کمتر از 16 هفته سن دارد:واکسن های الزامی (بجز هاری میبایست) اولین تزریقش در 6-8 هفتگی باشد وتزریق بعدی 9-11 هفتگی وبعدی 12-16 هفتگی اتمام بگیرد.در نژاد های مستعد به پاررویروس مثل ژرمن شپرد و روتوایلر دوز چهارم پس از اخرین واکسن نیز توصیه میشود.بنابراین الی سرانجام چهار ماهگی حداقل سه  بار میباست واکسن های الزامی تکرار شوند .اگر ما بین این تزریقها وقفه بیفتد امکان ابتلا به مرض وجود دارد.بعد از اخرین تزریق لغایت یکسال پس از ان تزریقی نیاز نیست .یکسال پس تزریق یاداوری یا همان بوسترانجام میشود و بعد از ان یاداوری ها هر 3 سنه یکبارتکرار میشوند.
    اگر شما سگی دارید که بیشتر از 16 هفته سن دارد و تا اکنون واکسن نخورده یا نمیدانید ایا واکسن خورده است : یک دوز واکسن الزامی(بجز هاری) در اولین مراجعه  و3-4 هفته بعد از ان  تکرار شود.یاداوری ها 1 سال پس و پس از ان هر 3 سال یکبار است.

واکسن هاری                                                                                                                    
هاری نیز جز واکسنهای الزامی است .اولین دوز در 12-16 هفتگی و پس از ان هر یک سنه یکبار لغایت اخر عمر تکرار شود.  برنامه واکسیناسون هاری بسته به پیشنهاد کارخانه سازنده ومیزان شیوع بیماری هاری در ان ناحیه دارد. مثلا بعضی از واکسن های هاری هر 3 سنه یکبار هستند(البته ین نوع واکسن در ایران معمول نیست)و بعضی 1 سنه یکبار .

نکته 1: بر روی بروشور واکسن ها رهنمود شده که هر سنه واکسیناسیون تمدیدشود.فراموش نکنید کارخانجات بنگاه های بازرگانی هستند و اگر بنا باشد بنویسند هر 3 سال یکبار سودشان یک سوم تفریق مییابد.

نکته 2:در ایران واکسن لپتوسپیروز(معمولا بر چسب زرد رنگ تو شناسنامه) نیز همهنگام با واکسن های اصلی تزریق میشود که کاری کاملا اشتباه است .بهتراست بگویم یک اشتباه جا افتاده میباشد که اگر هر دامپزشکی به اینکار تن ندهد انگشت ناچیز فروشی به طرفش میگیرند.واکسن لپتوسپیروز جز واکسن های اختیاری بوده و واکسن الزامی محسوب نمیشود. در کتاب مرجع دامهای حقیر “اتینجر” سال 2010 نیز اشاره به خطرناک بودن واکسن مخصوصا در نژاد داشهوند و پاگ نموده وگفته تنها در مواردیکه خطر بیماری زیاد بسیار است از این واکسن بهره‌گیری شود .در ضمن تزریق این واکسن در توله های کمتراز 12هفته یا  سگ های سبکتر از 6 کیلومیتواند حساسیت زا و باعث عوارض شدید(شوک)شود.این واکسن اغلب در مناطق نمدار و بارانی استعمال دارد چون لپتوسپیروز یک بیماری منوط به اب است.اگر دامپزشک صلاح ببیند میباست نخستین دوز را در 12 هفتگی و تکرارش را 3-4 پس اتمام دهد .یاداوری این واکسن اگر بیماری در منطقه شایع باشد  هر 1 سنه یکبار است در غیر این چهره تزریق یاداوری پیشنهاد نمی شود.

نکته 3:واکسن کرونا ویروس  جز واکسن های اختیاری است که برای مدتی نیز در ایران تزریق میشد.جالب است بدانید کتابهای مرجع دامپزشکی هیچ کدام تزریق این واکسن را توصیه نمیکنند.

نکته 4 : قبل ازاولین واکسیناسیون اصلی وتا 4-5 روز بعد ازان توله را خارج نبریدویا با سگهای غریبه در پیوستگی نگذارید.