به سگ ها چه باید آموزش داد

به سگها تون یاد بدین که وقتی کسی رو میبینن یا داخل آپارتمان کسی از بیرون رد میشه هاپ نکنن چون شما این کار رو برادر ندارین و براتون میتونه زحمت ساز باشه.

به سگها تون آموزش بدین که خونه قوانین خاصه خودش رو داره و باید از اون قوانین و چهارچوب ها فرمانبرداری کنن لغایت نه برای شما دردسر ساز بشن نه برای خودشون.

سگها حائز ساعت بیولوژیک هستن بعد داخل یه ساعت های مشخص بهشون خوراک بدین داخل روز و اینکه تمرین هایی هم که باهاشون میکنین حتما داخل یه ساعت مشخص باشه لغایت سگ شما خو کنه به اینکه هر وقت اخ داره خوراک نیست هر وقت اخ داره بازی نیست و باید وقت شناس باشه و هر چیزی رو به موقع انجام بده.

برای کارهای نکوداشتن که میکنن حتما یه نوازش کوچیک و یه واژه تشویقی با یه لحن مهربون بهشون هدیه بدین.و با کارهای بدی که سپریدن میدن حتما برخورد کنین الی بدونن که از چه کاری رضایت دارین و از چه کاری ناخشنود هستین.

معمولا سگهای آپارتمانی و کوچیک دشواری ها خیلی بیشتری نسبت به سگهای کبیر دارند و این به این خاطر هست که خیلی نوازش میشن و درون پیرامون آپارتمان چهار چوب ندارن و دستور هر کاری دارن بعد کوشش کنین محدودشون کنین .

وقتی ميبرينشون پیاده روی دستور ندین که هر طرف دوست دارن برن و حواسشون هر جا باشه گذرگاه ها رو شما تعیین میکنین و اینکه باید حواسش تنها به صاحبش باشه و نه به سگهای دیگه و کس های دیگه.

این یادتون باشه که ما آدم هستیم و اصلا به تضمین نمی تونیم بگیم آیا همیشه شرایط حفاظت از سگم رو دارم یا نه بعد سعی کنین کاملا اجتماعی و قانونمند باشن که اگر خدایی نکرده به هر دلیلی نتونستين دیگه ازشون نگهداری کنین داخل خونه جدید آفت نبینن چه بسا صاحب جدید دوست نداشته باشه سگ رو تختش بپره اونوقت سگ دچار دوگانگی و ضربه روحی میشه.

به خاطر داشته باشین مهمترین تعلیم برای تمام سگها از دسته آپارتمانی ،نگهبان ،گارد و غیره آموزش اجتماعی شدن هست و تمام سگها باید مهربون آروم و مطیع باشن و در حضور صاحب به خودشون پروانه تصميم گیری ندن .

امیدوارم دلسوزانه این مطالب رو اجرا کنین و بدونين مربی ها و رفتار بهبود ها دشمنان سگها نیستن فقط کمک میکنن که اونها شاد تر زندگی کنن.